اشک روان بر امیر کاروان = دمع العین علی خصائص الحسین (ع): ترجمه الخصائص الحسینیه جعفر شوشتری

ISBN:

Published:

524 pages


Description

اشک روان بر امیر کاروان = دمع العین علی خصائص الحسین (ع): ترجمه الخصائص الحسینیه  by  جعفر شوشتری

اشک روان بر امیر کاروان = دمع العین علی خصائص الحسین (ع): ترجمه الخصائص الحسینیه by جعفر شوشتری
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 524 pages | ISBN: | 8.32 Mb

شرح و ترجمه كتاب خصائص الحسينيه است. مؤلف با استناد به قرآن و جوامع روايي و تاريخي شيعه و اهل سنت به بيان ويژگيهاي امام حسين (ع) پرداخته است. انگيزه نويسنده، تدوين كتابي جامع و كامل است كه بيانگر ويژگيهاي آن حضرت و امتياز امام از ساير موجودات ميباشد.Moreشرح و ترجمه كتاب خصائص الحسينيه است. مؤلف با استناد به قرآن و جوامع روايي و تاريخي شيعه و اهل سنت به بيان ويژگي‏هاي امام حسين (ع) پرداخته است. انگيزه نويسنده، تدوين كتابي جامع و كامل است كه بيانگر ويژگي‏هاي آن حضرت و امتياز امام از ساير موجودات ميباشد. مطالب مورد بحث عبارت‏اند از: ويژگي‏هاي امام حسين از آغاز تا فرجام آفرينش، ارزش‏هاي اخلاقي، ويژگي‏ها و ارزش‏هاي اخلاقي امام در روز عاشورا، الطاف خاص خدا به وي، محبت به وي، زيارت و گريه بر وي، امام در ارتباط با قرآن و كعبه و امام حسين و پيامبران.

كتاب در, سي بخش تدوين يافته كه 12 بخش آن موجود است و از مجلد دوم اطلاعي در دست نيستEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "اشک روان بر امیر کاروان = دمع العین علی خصائص الحسین (ع): ترجمه الخصائص الحسینیه":


eastgreatsmokymountainsparkway.freedlbooksread.site

©2009-2015 | DMCA | Contact us